A-Z LIST ABOUT ME

Đã lâu chưa có điều gì mới mẻ vậy nên sau một hồi tìm kiếm ý tưởng viết blog thì mình sẽ đổi mới một chút với bài viết siêu ngắn thuộc challenge “Make A-Z list”. Tiếp tục đọc “A-Z LIST ABOUT ME”

Advertisement

YOU HAVE A NEW MESSAGE!

Chào mọi người!

Từ ngày lập và viết blog tính đến nay đã được 2 năm 7 tháng. Một khoảng thời gian chưa quá dài nhưng cũng không ngắn. Nhờ trang blog này mình đã thay đổi rất nhiều, trở nên “kỹ tính” và nhìn nhận mọi thứ sâu xa hơn thay vì chỉ lớt phớt qua loa như trước. Tiếp tục đọc “YOU HAVE A NEW MESSAGE!”