NHẬT KÝ 7 NGÀY VÀO BẾP (P.1)

Ẩm thực là một trong những lĩnh vực mình quan tâm và mình coi việc ăn uống giống như một bộ môn nghệ thuật. Nhiều người nghĩ “ăn” đơn giản là cho đồ ăn vào miệng và lấp đầy chiếc bụng rỗng, riêng mình thì không. Tiếp tục đọc “NHẬT KÝ 7 NGÀY VÀO BẾP (P.1)”